Catàleg de serveis.

Amb la intenció de facilitar el procés de signatura electrònica, s'ha integrat la tramitació electrònica amb el component autofirm@. Per al seu ús es requereix la seva instal·lació prèvia.

¡ATENCIÓ! En cas de NO tenir instal·lat apareixerà el missatge "No s'ha pogut connectar amb AutoFirma"

Cada tràmit a realitzar amb l'Ajuntament disposa d'una sol·licitud, amb tota la informació sobre el tràmit, normativa que l'afecta, instàncies PDF i la possibilitat de realitzar el tràmit telemàticament. Busqui el tràmit per nom o per àmbit. Per a realitzar sol·licituds no contemplades en el catàleg de tràmits, pot usar la sol·licitud de propòsit general.

Tabla de servicios